Hoe werkt het? | European Biodiversity Standard

Hoe werkt het?

 

Het verkrijgen van de EBS is een simpel proces dat uit twee fasen bestaat:

 

IN DE EERSTE FASE voert u een beoordeling uit van de prestaties van uw bedrijf op dit moment. Deze beoordeling zal worden gedaan op basis van een aantal geformuleerde criteria.  Dit proces zal vooruitgang identificeren en vaststellen op welke vlakken nog verbetering nodig is.
 
IN DE TWEEDE FASE kan uw bedrijf in aanmerking komen voor de toewijzing van de formele EBS. Deze fase omvat een bezoek van een onafhankelijke expert aan uw bedrijf. Op basis van de eigen beoordeling zal deze expert de prestaties van het bedrijf in relatie tot biodiversiteit controleren en beoordelen. Deze fase zal proberen vast te stellen waar het bedrijf al voldoet, waar de nodige vooruitgang is geboekt of waar nog meer aandacht nodig is op elk van de tien geformuleerde EBS componenten.
 
Het is aan het bedrijf om te beslissen of alleen de eerste fase wordt doorlopen, of dat naar een volledige officiële certificering wordt gestreefd. De EBS is twee jaar geldig, met een tussentijdse zelf-evaluatie na het eerste jaar, gevolgd door het volledige accreditatie proces na het tweede jaar. Gedurende deze twee jaar mag u het logo van de EBS gebruiken in uw interne en externe communicatie.

 

 

CERTIFICERINGSKOSTEN

 

Om het proces te starten, moet u het evaluatiepakket aanschaffen. Dit bevat alle richtlijnen, documenten en formulieren nodig om de eerste fase van het EBS proces uit te voeren. De kosten hiervoor zijn €300,-.

 

Het proces van toekenning duurt langer voor een multinational met meerdere bedrijfslocaties dan voor een klein lokaal bedrijf. Daarom zijn de kosten voor de tweede fase van het proces afhankelijk van de grootte van uw bedrijf. Hierover wordt met u contact opgenomen.

VN erkenning

Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties erkent de EBS als een belangrijke, praktische handreiking voor het vergroenen van bedrijven.

EBS in de praktijk

Meer informatie

ECNC Hoofdkantoor

Postbus 90154

5000 LG Tilburg

Nederland

T 013 5944 944

F 013 5944 945

E  ecnc@ecnc.org

I  www.ecnc.org

De EBS wordt financieel ondersteund door het LIFE+ programma van de Europese Commissie