Biodiversiteit is leven | European Biodiversity Standard

Biodiversiteit is leven

 

         

MILLENNIUM ASSESSMENT

 

Het Millennium Ecosystem Assessment van de VN meldt dat menselijke activiteiten de planeet aan de rand gebracht hebben van een ecologische crisis.

   

Biodiversiteit wordt vaak gedefinieerd als ‘de variabiliteit onder levende organismen van allerlei herkomst, met inbegrip van terrestrische, mariene en andere aquatische ecosystemen en de ecologische complexen waarvan zij deel uitmaken; dit omvat de diversiteit binnen soorten, tussen soorten en van ecosystemen’. Deze definitie werd geformuleerd in het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (Convention on Biological Diversity - CBD) en wordt alom geaccepteerd.

 

 

BIODIVERSITEIT HEEFT ECONOMISCHE WAARDE

 

Naast de intrinsieke, spirituele en esthetische waarde, heeft de biodiversiteit ook een hoge economische waarde, een feit waar bedrijven steeds meer bewust van worden. Biodiversiteit is van vitaal belang voor het functioneren van ecosystemen en het daarmee samenhangende leveren van ecosysteemdiensten. Het is daarmee een belangrijk goed voor het bedrijfsleven en beschermen van de biodiversiteit is dan ook onderdeel van een goede bedrijfsvoering.

 

Hoewel de meningen over exacte cijfers variëren, zijn deskundigen het er over eens dat alleen al in Europa de biodiversiteit vele miljarden euro’s waard is. Daarnaast is door de opkomst van de ecologisch bewuste consument de vraag naar duurzame en milieuvriendelijke producten in de recreatiesector en de kleinhandel toegenomen. Zich op de achtergrond houden en het behoud van biodiversiteit aan anderen overlaten zal binnenkort geen optie meer zijn. Biodiversiteit en ecosysteemdiensten leveren de nodige grondstoffen aan bedrijven, en het behoud en beheer van deze grondstoffen wordt straks, net als een goed beheer van het bedrijfsterrein, een logisch onderdeel van de bedrijfsvoering.

 

 

BIODIVERSITEIT LOOPT GEVAAR


De toename en ontwikkeling van menselijke activiteiten zetten biodiversiteit onder zware druk. Economische groei, toegenomen verstedelijking en onze groeiende infrastructuur zetten wereldwijd veel druk op de biodiversiteit en op de capaciteit van ecosystemen om hulpbronnen te blijven leveren. Als we nu niets doen, zullen steeds meer planten en dieren uitsterven, waardoor de druk op de overgebleven soorten zal toenemen.

 

 

U KUNT HELPEN


Tijdens de Earth Summit (VN-Milieutop) in Rio de Janeiro in 1992, hebben 159 landen het Verdrag inzake Biologische Diversiteit ondertekend, waarmee ze zich verbonden aan het ‘behoud van de verscheidenheid van dieren en planten binnen hun grondgebied’. In Europa bracht ‘Countdown 2010’ dit doel in praktijk, door middel van actieplannen, uitgevoerd door vele partners in elk land. Als gevolg hiervan riep de Verenigde Naties 2010 uit tot het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. In de afgelopen jaren werd het duidelijk dat overheidsinspanning alleen niet genoeg zal zijn om de doelen met betrekking tot het behoud van biodiversiteit te halen. Het bedrijfsleven kan ook een belangrijke rol spelen, zoals aangetoond in de rapporten van The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), uitgebracht in 2010. Meer dan ooit moet het bedrijfsleven de commerciële voordelen van biodiversiteit inzien.

 

Bescherming van de biodiversiteit is niet beperkt tot grootschalige projecten binnen natuurparken of  beschermde gebieden. Elk stuk land, hoe klein dan ook, kan de biodiversiteit ondersteunen en lokaal bijdragen aan het in stand houden ervan. Elk bedrijf dat land bezit of beheert kan een rol spelen bij het behoud van biodiversiteit. De EBS kan uw bedrijf – of het nu een multinational is of een kleine onderneming – helpen zich in te zetten voor biodiversiteit en de betrokkenheid bij biodiversiteit en een duurzame toekomst te tonen!

VN erkenning

Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties erkent de EBS als een belangrijke, praktische handreiking voor het vergroenen van bedrijven.

EBS in de praktijk

Meer informatie

ECNC Hoofdkantoor

Postbus 90154

5000 LG Tilburg

Nederland

T 013 5944 944

F 013 5944 945

E  ecnc@ecnc.org

I  www.ecnc.org

De EBS wordt financieel ondersteund door het LIFE+ programma van de Europese Commissie