De European Biodiversity Standard

 

         

WAT IS DE EBS?

 

•  Een nieuwe manier om de invloed van uw bedrijf op de natuurlijke omgeving te meten;

 

•  Een onafhankelijk proces, waaraan elk bedrijf mag meedoen;

 

•  Een tien-punten systeem om de ecologische prestaties van uw bedrijf te certificeren;

 

•  De standaard waarmee de resultaten van uw bedrijf worden vergeleken.

   

Veel bedrijven passen milieumanagementsystemen toe, gecertificeerd volgens ISO 14001 of EMAS. Echter, biodiversiteitskwesties worden binnen de systemen vaak verwaarloosd of zelfs helemaal genegeerd, ondanks hun belang. De EBS biedt een Europabreed proces dat u in uw bedrijf kunt toepassen, om uw ecologische prestaties te meten, te verbeteren en te tonen. Om de EBS te verkrijgen, dient een bedrijf voldoende te scoren op de volgende tien onderdelen:

 

1.  Betrokkenheid 6.  Toepassing
2.  Onderzoek 7.  Meting
3.  Beoordeling 8.  Partnerschappen
4.  Wettelijke en overige vereisten 9.  Communicatie
5.  Planning 10. Revisie

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DE EBS VOOR UW BEDRIJF?

 

•  De EBS is een helder communicatiemiddel ter promotie van de inspanningen en prestaties van uw bedrijf op het gebied van biodiversiteit en duurzaamheid.

 

•  De EBS vergroot uw subsidie- en investeringskansen nu meer en meer financiële instellingen duurzaamheidscriteria in hun investeringsbeleid opnemen.

 

•  De EBS biedt een heldere manier om biodiversiteit in uw bedrijfsvoering en milieuzorgsystemen te integreren en uw prestaties te verbeteren.

 

•  De EBS geeft uw bedrijf toegang tot een netwerk met de meest recente informatie over biodiversiteit en relevante beleidsontwikkelingen.

VN erkenning

Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties erkent de EBS als een belangrijke, praktische handreiking voor het vergroenen van bedrijven.

EBS in de praktijk

Meer informatie

ECNC Hoofdkantoor

Postbus 90154

5000 LG Tilburg

Nederland

T 013 5944 944

F 013 5944 945

E  ecnc@ecnc.org

I  www.ecnc.org

De EBS wordt financieel ondersteund door het LIFE+ programma van de Europese Commissie