MAAK WERK VAN BIODIVERSITEIT
 
ECNC-European Centre for Nature Conservation heeft onlangs de European Biodiversity Standard (EBS) gelanceerd, een onafhankelijk instrument voor bedrijven om hun prestaties op het gebied van biodiversiteit te beoordelen, verbeteren en te profileren.
 
Biodiversiteit en ecosysteemdiensten zijn essentiële elementen voor veel bedrijven. De integratie van biodiversiteit in de bedrijfsvoering krijgt daarom meer en meer aandacht. Voor veel bedrijven blijft het echter moeilijk om biodiversiteit op een praktische manier in hun bedrijfsvoering te integreren.
 
De EBS biedt bedrijven praktische handreikingen om activiteiten ten behoeve van biodiversiteit te ondernemen, en de resultaten ervan te meten, te verbeteren en publiekelijk te profileren.
 
NIEUWS
 
Benoeming ambassadeur EBS
Met de ondertekening van een samenwerkings-overeenkomst en een handdruk hebben Rob Wolters,  algemeen directeur ECNC, en Fons van den Hout, ondernemer te Tilburg, op 23 augustus 2012 de aanstelling van Van den Hout als Ambassadeur voor de European Biodiversity Standard (EBS) bezegeld. Lees meer...
 
Werelwijde biodiversiteitstandaard in ontwikkeling
De EBS is één van meerdere recente initiatieven om bedrijven te ondersteunen in het vergroenen van hun werkzaamheden en terreinen. Momenteel wordt er gepraat over een omvangrijk Europees toekenningsproces, welke onderdeel zou worden van een wereldwijde biodiversiteitstandaard voor bedrijven. Lees meer ...
 
Nederlands hoveniersbedrijf gaat voor de EBS
Het Nederlandse 'Brouwers Groenaannemers' wil zich profileren als een ecologisch gericht bedrijf dat op praktische manier omgaat met de container-begrippen duurzaamheid en biodiversiteit. Lees meer...

VN erkenning

Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties erkent de EBS als een belangrijke, praktische handreiking voor het vergroenen van bedrijven.

EBS in de praktijk

Meer informatie

ECNC Hoofdkantoor

Postbus 90154

5000 LG Tilburg

Nederland

T 013 5944 944

F 013 5944 945

E  ecnc@ecnc.org

I  www.ecnc.org

De EBS wordt financieel ondersteund door het LIFE+ programma van de Europese Commissie